Zlecenie wykonania przeglądu rekuperatora

  * pole obowiązkowe
  Koszt wykonania przeglądu to 450 zł brutto. Koszty dojazdu 1,80 zł brutto/1km na trasie Częstochowa – lokalizacja wykonania usługi – Częstochowa. Promocja: dla Klientów z rejonów Częstochowa, Tarnowskie Góry, Mikołów dojazd serwisanta jest bezpłatny. Płatność gotówką na ręce serwisanta po wykonaniu usługi. W zakres przeglądu wchodzą czynności określone wytycznymi producenta urządzenia. Warunkiem wykonania przeglądu jest zapewnienie przez użytkownika czystych filtrów oraz czystej kratki czerpni/wyrzutni.

  UWAGA!
  W przypadku problemów z przesłaniem formularza prosimy o pobranie pliku pdf znajdującego się poniżej, uzupełnienie go i odesłanie na adres biuro@tora-wentylacja.pl

   Zgłoszenie awarii

   Zgłoszenie awarii:

   Dane urządzenia:

   Czy kratki czerpni/wyrzutni są czyste (dotyczy rekuperacji)

   * pole obowiązkowe
   Wymiana filtrów, czyszczenia kratek czerpni i wyrzutni oraz wykonywanie okresowych przeglądów technicznych urządzenia należy do obowiązków użytkownika. Wezwanie serwisu przy nie spełnieniu powyższych wytycznych lub też uznanie przez serwis zgłoszenia jako bezpodstawne, będzie traktowane jako usługa odpłatna zgodnie z obowiązującymi w firmie TORA – Wentylacja stawkami. Koszty dojazdu 1,80 zł brutto/1km na trasie Częstochowa – lokalizacja wykonania usługi – Częstochowa. Koszt pracy ekipy serwisowej 190 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy.

   UWAGA!
   W przypadku problemów z przesłaniem formularza prosimy o pobranie pliku pdf znajdującego się poniżej, uzupełnienie go i odesłanie na adres biuro@tora-wentylacja.pl

   Zlecenie wykonania 2 etapu prac (montaż rekuperatora, uruchomienie, regulacja…)

    Czy rekuperator znajduje się u zamawiającego:

    * pole obowiązkowe
    Zamawiający zapewnia, że do dnia wykonania usługi wszystkie prace pylące i brudzące w budynku zostaną zakończone. W przypadku, nie spełnienia tego warunku Zamawiający ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki przedwczesnego uruchomienia instalacji (zabrudzenie instalacji, zabrudzenie filtrów, uszkodzenie urządzenia). Zamawiający zapewnia, że do dnia wykonania usługi wszystkie kanały sztywne schodzące poniżej linii sufitu zostaną z nim zrównane, w przeciwnym razie Zamawiający zostanie obciążony kosztami docinania rur zgodnie z obowiązującym cennikiem usług firmy Tora Wentylacja. Koszt pracy ekipy montażowej 190 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy. Zamawiający zobowiązuje się do obecności przy zakończeniu prac montażowych.

    UWAGA!
    W przypadku problemów z przesłaniem formularza prosimy o pobranie pliku pdf znajdującego się poniżej, uzupełnienie go i odesłanie na adres biuro@tora-wentylacja.pl