Jak dbać

o rekuperację?

Rekuperacja, aby działać bez zarzutu potrzebuje niewielkich zabiegów konserwacyjnych. Dbamy o nasze samochody, telefony, sprzątamy, ale często zapominamy o tym czego nie widać. Powietrza nie widzimy, ale czujemy, dlatego posiadacze wentylacji mechanicznej nie powinni zapominać o czynnościach, które będą gwarancją wieloletniego bezawaryjnego działania systemu.

Podstawowymi czynnościami w tym zakresie są:

  • regularna wymiana filtrów w rekuperatorze
  • regularne kontrola czystości kratek czerpni i wyrzutni
  • coroczny serwis przez autoryzowanego instalatora

Wymiana filtrów powinna się odbywać zawsze gdy jest to niezbędne, jednak trudno jednoznacznie wskazać na jak długo filtry wystarczą. Ma na to wpływ zarówno otoczenie, jak i pora roku. Inaczej będzie wyglądać filtr po 3 miesiącach w domu na obrzeżach miasta, który jest w otoczeniu drzew i przy drodze gruntowej, inaczej w domu, który jest w sąsiedztwie budynków opalanych węglem, a jeszcze inaczej w kamienicy w centrum miasta.  W okresach grzewczych filtry ulegają nieco szybszemu zabrudzeniu (zatrzymują również więcej pyłów). Czyste filtry to czyste powietrze nawiewane do budynku, dbając o nie dbamy także o urządzenie. Dodatkowo „zapchany” filtr powoduje opory, a wtedy rekuperator musi zużyć więcej energii do wykonania tej samej pracy, nagminne przeciążenie urządzenia w ten sposób może spowodować uszkodzenie podzespołów.

Czyste kratki czerpni i wyrzutni to tak jak z filtrami brak dodatkowych oporów dla centrali wentylacyjnej. Mocno zanieczyszczona kratka może być przyczyną poważnej awarii rekuperatora.

Serwis urządzeń to bardzo ważny element w procesie konserwacyjnym. Dzięki regularnej kontroli przez wykwalifikowaną kadrę można zapobiec awariom urządzeń. Standardowo podczas serwisu sprawdzeniu podlega wnętrze rekuperatora i czyszczenie go jeśli to konieczne, kontrola poprawności ustawień i odpływu skroplin (jeśli są), czyszczenie wymiennika (jeśli producent to zaleca), sprawdzenie poprawności działania sterownika regulującego pracą urządzenia oraz wykonanie auto-testu centrali wentylacyjnej.

Anemostaty jako elementy zakończenia instalacji możemy wycierać miękką wilgotną ściereczką.